Bản tin tháng 05/2018

Newsletter

Bản tin tháng  05/2018 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin.

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, Gamuda Gardens trong tháng 05/2018 như sau:

 • Thư từ thầy Hiệu trưởng
 • Thông điệp từ thầy Hiệu phó
 • Thông điệp từ Chuyên gia Tư vấn Học đường
 • Thông điệp từ Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam
 • Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học thuật (Khối Tiểu Học)
 • Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học thuật (Khối Trung học Cơ sở )
 • Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học thuật (Khối Trung học Phổ thông)

Tại Trường Quốc tế Singapore, Chúng tôi đào tạo nên những học sinh:

 • Tự tin và sáng tạo
 • Có kĩ năng giải quyết vấn đề tốt
 • Giao tiếp hiệu quả
 • Có ý thức văn hóa dân tộc
 • Năng động và hiểu biết

Final VIE Newsletter May 2018

Final ENG Newsletter May 2018