Bản tin tháng 11/2018

Newsletter-300x165

Bản tin tháng  11/2018 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin.

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, Gamuda Gardens trong tháng 11/2018 như sau:

 • Thư từ thầy Hiệu trưởng
 • Thông điệp từ thầy Hiệu phó
 • Thông điệp từ côHiệu phó phụ trách khối Mầm non và Tiểu học
 • Thông điệp từ Chuyên gia Tư vấn Học đường
 • Thông điệp từ Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam
 • Thông điệp từ Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam Khối Mầm non
 • Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học thuật (Khối Tiểu Học)
 • Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học thuật (Khối Trung học Cơ sở )
 • Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học thuật (Khối THCS chương trình song ngữ)
 • Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học thuật (Khối Trung học Phổ thông)

Tại Trường Quốc tế Singapore, Chúng tôi đào tạo nên những học sinh:

 • Tự tin và sáng tạo
 • Có kĩ năng giải quyết vấn đề tốt
 • Giao tiếp hiệu quả
 • Có ý thức văn hóa dân tộc
 • Năng động và hiểu biết

Final VIE Newsletter October 2018

Final ENG Newsletter October 2018