Bản tin tháng 11/2019

Newsletter-300x165

Bản tin tháng 11/2019 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin.

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, Gamuda Gardens trong tháng 11/2019 như sau:

 • Thư từ Cô Hiệu trưởng
 • Thông điệp từ Thầy Hiệu phó (THCS và THPT)
 • Thông điệp từ Cô Hiệu phó (Tiểu học)
 • Thông điệp từ Hiệu trưởng SVIS
 • Thông điệp từ Hiệu trưởng KIK
 • Thông điệp từ Thầy Chủ Nhiệm khối KIK
 • Thông điệp từ Chủ nhiệm Khối 6
 • Thông điệp từ Chủ nhiệm Khối 7
 • Thông điệp từ Chủ nhiệm Khối IGCSE 1,2

Tại Trường Quốc tế Singapore, chúng tôi đào tạo nên những học sinh:

 • Tự tin và sáng tạo
 • Có kĩ năng giải quyết vấn đề tốt
 • Giao tiếp hiệu quả
 • Có ý thức văn hóa dân tộc
 • Năng động và hiểu biết

Bản tin tháng 11 năm 2019
ENG Newsletter NOV 2019