Bản tin tháng 12/2018

Newsletter-300x165

Bản tin tháng 12/2018 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin.

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, Gamuda Gardens trong tháng 12/2018 như sau:

  • Thư từ thầy Hiệu trưởng
  • Thông điệp từ Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam

Tại Trường Quốc tế Singapore, Chúng tôi đào tạo nên những học sinh:

  • Tự tin và sáng tạo
  • Có kĩ năng giải quyết vấn đề tốt
  • Giao tiếp hiệu quả
  • Có ý thức văn hóa dân tộc
  • Năng động và hiểu biết

VIE Newsletter December 2018 Final

ENG Newsletter DEC 2018 Final