Bản tin tháng 12/2019

Newsletter-300x165

Bản tin tháng 12/2019 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin.

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, Gamuda Gardens trong tháng 12/2019 như sau:

  • Thư từ Cô Hiệu trưởng

Tại Trường Quốc tế Singapore, chúng tôi đào tạo nên những học sinh:

  • Tự tin và sáng tạo
  • Có kĩ năng giải quyết vấn đề tốt
  • Giao tiếp hiệu quả
  • Có ý thức văn hóa dân tộc
  • Năng động và hiểu biết

Bản Tin Tháng 12 2019
ENG Newsletter DEC 2019