Bản tin tháng 3/2019

Newsletter-300x165

Bản tin tháng  3/2019 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin.

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, Gamuda Gardens trong tháng 3/2019 như sau:

 • Thư từ cô Hiệu trưởng
 • Thông điệp từ thầy quyền Hiệu phó phụ trách
 • Thông điệp từ cô Hiệu phó phụ trách khối Mầm non và Tiểu học
 • Thông điệp từ Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam
 • Thông điệp từ Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam Khối Mầm non
 • Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học thuật (Khối Tiểu Học)
 • Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học thuật (Khối Trung học Cơ sở chương trình quốc tế )
 • Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học thuật (Khối THCS chương trình song ngữ)
 • Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học thuật (Khối Trung học Phổ thông)

Tại Trường Quốc tế Singapore, chúng tôi đào tạo nên những học sinh:

 • Tự tin và sáng tạo
 • Có kĩ năng giải quyết vấn đề tốt
 • Giao tiếp hiệu quả
 • Có ý thức văn hóa dân tộc
 • Năng động và hiểu biết

VIE Bản tin tháng 3 2019 final
ENG Newsletter Mar 2019 final