Thành tích học tập của học sinh

Nguyen Minh Thuy Anh

Nguyễn Minh Thùy Anh

Nguyễn Minh Thùy Anh lớp 6A là học sinh đầu tiên nhận được giải thưởng từ thầy Hiệu Trưởng (Principal’s Award) trong năm học 2013 – 2014. Trong năm học này, em đã giành được 5 giải thưởng từ thầy Hiệu trưởng.

Tran Hoai Thanh

Trần Hoài Thanh 

Thủ Khoa Việt Nam năm 2012 môn Viễn cảnh Toàn cầu trong kỳ thi Cambridge IGCSE.

Pham Vu Phuong Chi

Phạm Vũ Phương Chi

Đạt điểm cao nhất môn Vật Lý chương trình A level của Cambridge năm 2013.

Nguyen Minh

Nguyễn Minh

Đạt điểm IELTS tối đa 9.0.

   Ngo Nam Son

Ngô Nam Sơn

Thủ khoa Việt Nam năm 2013 môn Viễn cảnh Toàn cầu trong kỳ thi Cambridge IGCSE.

Copy of Nguyen Hoang Minh Anh

Nguyễn Hoàng  Minh Anh

Thủ khoa Việt Nam năm 2014 môn Viễn cảnh Toàn cầu và Tiếng Anh là Ngôn ngữ thứ nhất trong kỳ thi Cambridge IGCSE.

Tran Xuan Kieu Dung

Trần Xuân Kiều Dũng

Thủ khoa Việt Nam năm 2015 môn Toán và Tiếng Anh là Ngôn ngữ thứ hai trong kỳ thi Cambridge IGCSE.

Copy of Bach Quoc Trung

Bạch Quốc Trung

Thủ khoa Việt Nam năm 2014 môn Toán chương trình Cambridge AS Level.
Thủ khoa Việt Nam năm 2015 môn Toán chương trình Cambridge A Level.

Dang My Linh

Đặng Mỹ Linh

Thủ khoa Việt Nam năm 2014 môn Xã hội học chương trình Cambridge A Level.