LỄ TỐT NGHIỆP VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG CUỐI NĂM 2020 – LỚP 1 ĐẾN A LEVEL/GAC