Tin Tức Và Sự Kiện

Newsletter icon

Bản tin tháng 04/2021

Bản tin tháng 04/2021 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, Gamuda Gardens trong tháng…

Continue reading »

Newsletter032021

Bản tin tháng 03/2021

Bản tin tháng 03/2021 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, Gamuda Gardens trong tháng…

Continue reading »

newsletter dec 2020

Newsletter of December 2020

The Newsletter of December 2020 are available for download in both English and Vietnamese. Please click on the respective link to download. Event highlights for the month of December at Singapore International School @ Gamuda Gardens are : Principal’s News…

Continue reading »

Stem Newsletter icon

STEM Newsletter of December 2020

The Stem Newsletter of December 2020 are available for download in both English. Please click on the respective link to download. Dear Parents We are excited to launch our very first STEM newsletter. I am proud of our students and…

Continue reading »

Newsletter-300x165

Bản tin tháng 11/2020

Bản tin tháng 11/2020 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, Gamuda Gardens trong tháng…

Continue reading »

Newsletter-300x165

Bản tin tháng 10/2020

Bản tin tháng 10/2020 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, Gamuda Gardens trong tháng…

Continue reading »

Newsletter-300x165

Bản tin tháng 08/2020 & 09/2020

Bản tin tháng 08/2020 và tháng 09/2020 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, Gamuda…

Continue reading »