Tin Tức Và Sự Kiện

Newsletter

Bản tin tháng 06/2018

Bản tin tháng  06/2018 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, Gamuda Gardens trong tháng…

Continue reading »

Newsletter

Bản tin tháng 05/2018

Bản tin tháng  05/2018 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, Gamuda Gardens trong tháng…

Continue reading »

Newsletter

Bản tin tháng 04/2018

Bản tin tháng  04/2018 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, Gamuda Gardens trong tháng…

Continue reading »

Newsletter

Thư tháng 3 năm 2018

Thư từ thầy Hiệu trưởng Thông điệp từ thầy Hiệu phó Thông điệp từ Chuyên gia Tư vấn Học đường Thông điệp từ Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học thuật (Khối…

Continue reading »

STEM---Robotics-Activity-with-TinkRWorks-1

TinkRWorks Visit

Students from SIS @ Gamuda Gardens, SIS @ Danang and SIS @ Saigon South recently had the wonderful opportunity to learn more on the topic of ‘robotics’. Students worked with teachers from SIS and experts from the USA (TinkRWorks) to…

Continue reading »

Newsletter

Newsletters of January 2018

The Newsletters for January 2018  are available for download in both English and Vietnamese. Please click on the respective link to download. Event highlights for the month of January at Singapore International School @ Gamuda Gardens are : Principal News Message…

Continue reading »