Trường Liên Cấp Quốc Tế Singapore @ Gamuda Gardens – Cập nhật tiến độ dự án – Giai đoạn 2 – Tháng 4/2018