Bản tin tháng 05/2022

Bản tin tháng 05/2022 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin.

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, Gamuda Gardens trong tháng 05/2022 như sau:

 • Thư từ Cô Hiệu trưởng
 • Thông điệp từ Hiệu phó khối THPT
 • Thông điệp từ Hiệu phó khối Tiểu Học
 • Thông điệp từ Quản lý Học vụ Chương trình Việt nam khối TH
 • Thông điệp từ Quản lý Học vụ Chương trình Việt Nam khối THCS
 • Thông điệp từ Quản lý học vụ khối Mầm non và TH
 • Thông điệp từ Phụ trách học vụ bộ môn Toán
 • Thông điệp từ Phụ trách học vụ bộ môn Tiếng Anh
 • Thông điệp từ Phụ trách học vụ các môn chuyên biệt
 • Thông điệp từ Phụ trách học vụ bộ môn Xã Hội và Nhân Văn
 • Thông điệp từ Phụ trách học vụ bộ môn Khoa Học

Tại Trường Quốc tế Singapore, chúng tôi đào tạo nên những học sinh:

 • Đạt Thành Tích cao trong học tập
 • Giao tiếp tự tin
 • Tư duy tốt
 • Hiểu biết về công nghệ
 • Năng động và có trách nhiệm

Bản tin tháng 5-2022

ENG Newsletter May 2022