Bản tin tháng 10/2021

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, Gamuda Gardens trong tháng 09/2021 như sau:

 • Thư từ Hiệu trưởng
 • Thông điệp từ Hiệu phó khối THPT
 • Thông điệp từ Hiệu phó khối THCS
 • Thông điệp từ Hiệu phó khối Mầm non và TH
 • Thông điệp từ Quản lý Học vụ Chương trình Việt
  nam khối THCS
 • Thông điệp từ Quản lý học vụ khối Tiểu học

Tại Trường Quốc tế Singapore, chúng tôi đào tạo nên những học sinh:

 • Đạt Thành Tích cao trong học tập
 • Giao tiếp tự tin
 • Tư duy tốt
 • Hiểu biết về công nghệ
 • Năng động và có trách nhiệm

VIE Newsletter 10 2021

ENG Newsletter 10 2021