Chương trình Song ngữ

Ở bậc Mầm non, chương trình được giảng dạy bằng Tiếng Anh bởi giáo viên Việt Nam có chuyên môn.

Từ bậc Tiểu học, chương trình Song ngữ được thiết kế đặc biệt dành cho học sinh Việt Nam từ Lớp 1 đến Lớp 9. Chương trình được cung cấp bởi chương trình hợp tác đào tạo giữa Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở Việt Nam Singapore và Trường Quốc tế Singapore.

Thông qua chương trình hợp tác này, học sinh sẽ được học các môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và một số môn học chính của Chương trình Quốc tế.

Mô hình giáo dục STEM được tích hợp trong Chương trình Quốc tế, tập trung vào các kiến thức Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học thông qua phương pháp giảng dạy gắn với thực tế và nâng cao khả năng giải quyết vấn đề của học sinh.

Chương trình học còn bao gồm chương trình đào tạo kĩ năng sống Outward Bound, được thiết kế giúp học sinh xây dựng sự tự tin, nâng cao kĩ năng lãnh đạo, làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả, dành cho học sinh từ Lớp 4 tới Lớp 12.

 • Các môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam
 • Tập trung phát triển các kỹ năng tiếng Anh (Tiếng Anh theo giáo trình Singapore và Chương trình Tiếng Anh bổ trợ của Nexgen (neo™))
 • Tiếng Hoa được đưa vào chương trình giảng dạy
 • Các kỹ năng mềm quan trọng được xây dựng thông qua các môn học theo giáo trình Úc bao gồm kỹ năng hợp tác trong học tập, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng nghiên cứu, tư duy phản biện, kỹ năng quản lý thời gian và các kỹ năng tự học.
 • Chương trình giáo dục đạo đức được áp dụng toàn trường nhằm phát triển các giá trị đạo đức và xây dựng những phẩm chất tốt
 • Kỹ năng về công nghệ thông tin và các phương pháp học trực tuyến được đưa vào giảng dạy trong tất cả các cấp lớp.
 • Chương trình STEM (bao gồm Robot và Lập trình)
 • Bậc Mẫu giáo

  KinderWorld cung cấp chương trình giáo dục mầm non cho trẻ em từ 18 tháng đến dưới 6 tuổi.

  Chương trình Mẫu giáo của chúng tôi được thiết kế nhằm giúp trẻ phát huy tối đa khả năng của mình trong một môi trường đầy thách thức nhưng vẫn an toàn và tràn đầy sự quan tâm. Đây là một bước khởi đầu lý thú cho hành trình giáo dục chính quy của trẻ ở bậc học phổ thông và chúng tôi hy vọng rằng đó sẽ là một khởi đầu tích cực!

  Chúng tôi tin rằng trẻ nhỏ học hỏi thông qua việc tương tác tích cực, có chủ đích với các tư liệu giảng dạy và hoạt động đa dạng nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện. Trẻ em là những người học cần tạo nền tảng, nên trẻ cần được học thông qua việc sử dụng tất cả các giác quan cũng như được tự mình khám phá và trải nghiệm.

 • Bậc Tiểu học

  Chương trình từ Lớp 1 đến Lớp 5 bao gồm các môn học dựa theo Giáo trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Singapore và một số giáo trình Quốc tế khác:

  • Các môn học theo Giáo trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam
  • Các môn học Tiếng Anh gồm môn Tiếng Anh, Xã hội học, Công nghệ Thông tin, Giáo dục Thể chất và Âm nhạc
  • Tiếng Hoa

  Ngoài ra, một số môn học khác gồm:

  • Chương trình STEM (bao gồm Robot và Lập trình)
  • Chương trình Tiếng Anh bổ trợ của Nexgen (neo™) – (áp dụng cho học sinh từ Lớp 3 trở lên)
 • Bậc Trung học Cơ sở

  Bậc Trung học Cơ sở

  Chương trình từ Lớp 6 đến Lớp 9 bao gồm các môn học dựa theo Giáo trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Singapore và một số giáo trình Quốc tế khác:

  • Các môn học theo Giáo trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam
  • Các môn học Tiếng Anh gồm Tiếng Anh, Viễn cảnh Toàn cầu, Công nghệ Thông tin, Giáo dục Thể chất và Ầm nhạc
  • Tiếng Hoa

  Ngoài ra, một số môn học khác gồm:

  • Chương trình STEM (bao gồm Robot và Lập trình)
  • Chương trình Tiếng Anh bổ trợ của Nexgen (neo™)

  Chương trình Song ngữ kết thúc ở cuối lớp Chín. Học sinh sẽ theo học Chương trình Quốc tế bắt đầu bằng Chương trình Trung học Đại cương Quốc tế Cambridge (IGCSE) và tiếp tục chọn học Chương trình Cambridge Quốc tế Cấp độ AS/A. Học sinh Việt Nam sẽ được học các môn Việt Nam học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Bậc Trung học Phổ thông

  Trường Quốc Tế Singapore được chứng nhận:

  • là Trung tâm Giáo dục Quốc tế Cambridge được cấp phép giảng dạy, tổ chức đánh giá Chương trình Trung học Đại cương Quốc tế Cambridge (IGCSE) và Chương trình Cambridge Quốc tế Cấp độ AS và A.
  • bởi Hiệp hội các Trường phổ thông và Cao đẳng Miền Tây Hoa Kỳ (WASC)

  Học sinh Lớp 9 và Lớp 10 học Chương trình Trung học Đại cương Quốc tế Cambridge (IGCSE) 2 năm. Sau đó, học sinh có thể lựa chọn chương trình học tiếp theo là:

  • Chương trình Cambridge Quốc tế Cấp độ AS / A trong 2 năm cho Lớp 11 và Lớp 12

  Chương trình Trung học Đại cương Quốc tế Cambridge (IGCSE)

  • Kéo dài 2 năm
  • Các môn học Cambridge: Tiếng Anh (Ngôn ngữ thứ nhất hoặc Ngôn ngữ thứ hai); Toán học; Khoa học tích hợp; Công nghệ Thông tin; Kinh doanh; Viễn cảnh Toàn cầu và Giáo dục Thể chất
  • Tiếng Hoa
  • Chương trình STEM (bao gồm Robot và Lập trình)
  • Chương trình Tiếng Anh bổ trợ của Nexgen (neo™)
  • Tiếng Việt (nếu có)
  • Các môn học tự chọn (nếu có)

  Chương trình Cambridge Quốc tế Cấp độ AS và A

  Cấp độ A

  • Được biên soạn bởi Đại học Cambridge, đặc biệt dành cho học sinh quốc tế
  • Được công nhận rộng rãi tại 125 quốc gia trên thế giới
  • Học sinh có thể học Chương trình Cambridge Quốc tế Cấp độ AS và A trong vòng 2 năm trước khi học đại học

  Cấp độ AS

  • Một nửa chương trình học của Cấp độ A
  • Chương trình có thể được hoàn thành trong 1 năm
  • Chứng chỉ AS được công nhận như một chứng chỉ độc lập

  Các môn học trong chương trình

  • Toán học
  • Vật lý
  • Hóa học
  • Văn học Anh
  • Kinh doanh
  • Sinh học
  • Kinh tế học
  • Nghệ thuật
  • Tâm lý học
  • Khoa học Máy tính
  • Tiếng Trung
  • Chương trình Tiếng Anh bổ trợ của Nexgen (neo™)
  • Tiếng Việt (nếu có)