Đội Ngũ Giáo Viên

GMD- Staff-Photo_2018-2019

 • Đội Ngũ Quản Lý

  Đội Ngũ Quản Lý

  Thầy CHIRSTOPHER BRADLEY

  HIỆU TRƯỞNG

  BẰNG CẤP:

  • Thạc sĩ Giáo dục
  • Thạc sĩ Giáo dục (chuyên ngành tư vấn giáo dục)
  • Cử nhân sư phạm trung học cơ sở

  Thầy Charles Howgill

  Phó Hiệu Trưởng

  BẰNG CẤP

  • Cử nhân khoa học
  • Thạc sí khoa học

  KINH NGHIỆM

  • 26 năm kinh nghiệm giảng dạy
  • 26 năm kinh nghiệm giảng dạy Quốc Tế

  Thầy Amos Lee

  Phó Hiệu Trưởng

  BẰNG CẤP

  • Cử nhân giáo dục

  KINH NGHIỆM

  • 25 năm kinh nghiệm giảng dạy Quốc Tế

  Cô TRẦN THỊ THÚY VÂN

  PHÓ QUẢN LÝ HỌC VỤ CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NAM (KHỐI TIỂU HỌC)

  BẰNG CẤP

  • Bằng thạc sĩ môn Địa lý

  KINH NGHIỆM

  • 12 năm kinh nghiệm giảng dạy

  Cô NGUYỄN THỊ HUYỀN ANH

  PHỤ TRÁCH HỌC VỤ CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NAM

  BẰNG CẤP:

  • Cử nhân Vật lý
  • Chứng chỉ Quản lý Giáo dục
  • Chứng chỉ Quốc tế Cambridge dành cho Giáo viên và Giảng viên

  KINH NGHIỆM:

  • 13 năm kinh nghiệm giảng dạy

   

  Cô NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

  QUẢN LÝ VĂN PHÒNG CẤP CAO

  BẰNG CẤP:

  • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

  KINH NGHIỆM:

  • 20 năm kinh nghiệm trong ngành Giáo dục
 • Phụ trách Học vụ

  Phụ trách Học vụ

  Thầy Michael Christensen

  PHỤ TRÁCH HỌC VỤ

  BẰNG CẤP

  • Cử nhân giáo dục

  KINH NGHIỆM

  • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy
  • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy Quốc Tế

  Cô Jodie Smith

  PHỤ TRÁCH HỌC VỤ

  BẰNG CẤP

  • Cử nhân Thiết kế Đồ họa
  • Chứng chỉ Giảng dạy Tiếng Anh
  • Thạc sĩ Giáo dục

  KINH NGHIỆM

  • 4 năm kinh nghiệm giảng dạy
  • 4 năm kinh nghiệm giảng dạy Quốc Tế

  Thầy Barry Devine

  PHỤ TRÁCH HỌC VỤ

  BẰNG CẤP

  • Cử nhân Khoa học Máy Tính
  • Thạc sĩ Giáo dục

  KINH NGHIỆM

  • 13 năm kinh nghiệm giảng dạy
  • 13 năm kinh nghiệm giảng dạy Quốc Tế

  Cô Chantel Lourens

  PHỤ TRÁCH HỌC VỤ

  BẰNG CẤP

  • Cử nhân giáo dục (Cao cấp & Trung cấp)

  KINH NGHIỆM

  • 6 năm kinh nghiệm giảng dạy Quốc Tế

  Cô LIZL BENEKE

  PHỤ TRÁCH HỌC VỤ - TIẾNG ANH

  BẰNG CẤP

  • Cử nhân nghệ thuật (Tiếng Anh, Sân khấu điện ảnh)
  • Chứng chỉ sau đại học về giáo dục (Chuyên ngành Tiếng Anh)

  KINH NGHIỆM

  • 7 năm kinh nghiệm giảng dạy
  • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy Quốc tế.

  Cô MARIA CELESTE DARILAY BATAC

  PHỤ TRÁCH HỌC VỤ - TOÁN HỌC

  BẰNG CẤP

  • Cử nhân giáo dục cấp II về Toán học
  • Thạc sỹ về Toán học
  • Bằng sư phạm cấp II về toán học

  KINH NGHIỆM

  • 15 năm kinh nghiệm giảng dạy
  • 9 năm kinh nghiệm giáo dục quốc tế
 • Giáo Viên

  Giáo viên

  Bấm vào đây để xem danh sách giáo viên Gamuda 2021-2022