Đội Ngũ Giáo Viên

 • Đội Ngũ Quản Lý

  Đội Ngũ Quản Lý

  Thầy Bala Krish

  HIỆU TRƯỞNG

  BẰNG CẤP

  • Thạc sỹ khoa học xã hội

  Thầy Amos Lee

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  BẰNG CẤP

  • Cử nhân Giáo dục
  • Chứng chỉ Quản lý Giáo dục (NTU/NIE)
  • Chứng chỉ Quản lý và Lãnh đạo Trường học – Chiến lược và Cải tiến trong Lãnh đạo Trường học (Harvard Business School)

  KINH NGHIỆM

  • 25 năm kinh nghiệm giảng dạy và quản lý giáo dục quốc tế

  Cô Lizl Brent

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  BẰNG CẤP

  • Cử nhân (Chuyên ngành Tiếng Anh, Sân khấu Điện ảnh)
  • Chứng chỉ Sau Đại học về Giáo dục (Chuyên ngành tiếng Anh)

  KINH NGHIỆM

  • 8 năm kinh nghiệm giảng dạy và quản lý giáo dục, trong đó có 6 năm kinh nghiệm giáo dục quốc tế

  Cô Nguyễn Thị Huyền Anh

  QUẢN LÝ HỌC VỤ CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NAM (THCS)

  BẰNG CẤP

  • Chứng chỉ Quản lý Giáo dục
  • Chứng chỉ Quốc tế Cambridge dành cho Giáo viên

  KINH NGHIỆM

  • 14 năm kinh nghiệm giảng dạy và quản lý giáo dục

  Cô Trần Thị Thuý Vân

  QUẢN LÝ HỌC VỤ CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NAM (TIỂU HỌC)

  BẰNG CẤP

  • Thạc sĩ Địa lý học
  • Cử nhân Sư phạm Địa lý
  • Chứng chỉ Quản lý Giáo dục

  KINH NGHIỆM

  • 13 năm kinh nghiệm giảng dạy và quản lý giáo dục

  Cô Nguyễn Thị Thuỳ Trang

  QUẢN LÝ VĂN PHÒNG CẤP CAO

  BẰNG CẤP

  • Cử nhân Sư phạm
  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

  KINH NGHIỆM

  • 20 năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục
 • Phụ trách Học vụ

  Phụ trách Học vụ

  Thầy Michael Christensen

  QUẢN LÝ HỌC VỤ (TIỂU HỌC, THCS, THPT)

  BẰNG CẤP

  • Cử nhân Giáo dục

  KINH NGHIỆM

  • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy quốc tế

  Cô Jodie Smith

  QUẢN LÝ HỌC VỤ (THCS, THPT)

  BẰNG CẤP

  • Cử nhân Thiết kế Đồ hoạ
  • Chứng chỉ Giảng dạy tiếng Anh TEFL
  • Chứng chỉ Sau Đại học về Giáo dục

  KINH NGHIỆM

  • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy quốc tế

  Cô Chantel Lourens

  QUẢN LÝ HỌC VỤ (TIỂU HỌC)

  BẰNG CẤP

  • Cử nhân Giáo dục (Cao cấp & Trung cấp)

  KINH NGHIỆM

  • 7 năm kinh nghiệm giảng dạy quốc tế

  Cô Maria Batac

  QUẢN LÝ HỌC VỤ (THCS, THPT)

  BẰNG CẤP

  • Thạc sĩ Toán học
  • Cử nhân Giáo dục THCS (Toán học)

  KINH NGHIỆM

  • 18 năm kinh nghiệm giảng dạy, trong đó có 12 năm kinh nghiệm giảng dạy quốc tế
 • Giáo Viên

  Giáo viên

  Bấm vào đây để xem danh sách giáo viên Gamuda 2023-2024