Bản tin tháng 01 năm 2024

Bản tin tháng 01 năm 2024 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin.

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, Gamuda Gardens trong tháng 01 năm 2024 như sau:

  • Thư từ Hiệu trưởng
  • Thông điệp từ Hiệu phó khối THCS
  • Thông điệp từ Hiệu phó khối Mầm non & Tiểu học
  • Thông điệp từ Quản lý Học vụ Chương trình Cambridge
  • Thông điệp từ Quản lý Học vụ Chương trình Việt Nam khối Tiểu học

Tại Trường Quốc tế Singapore, chúng tôi đào tạo nên những học sinh:

  • Đạt Thành Tích cao trong học tập
  • Giao tiếp tự tin
  • Tư duy tốt
  • Hiểu biết về công nghệ
  • Năng động và có trách nhiệm

ENG Newsletter of January 2024

VIE Newsletter of January 2024