Bản tin tháng 04 năm 2024

Bản tin tháng 04 năm 2024 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin.

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, Gamuda Gardens trong tháng 04 năm 2024 như sau:

 • Thông điệp từ Hiệu trưởng
 • Cập nhật từ:
  • Hiệu phó khối THCS
  • Quản lí Học vụ khối Tiểu học
  • Quản lí Học vụ Chương trình Thể thao
  • Quản lí Học vụ Chương trình Việt Nam khối Mầm non

Tại Trường Quốc tế Singapore, chúng tôi đào tạo nên những học sinh:

 • Đạt Thành Tích cao trong học tập
 • Giao tiếp tự tin
 • Tư duy tốt
 • Hiểu biết về công nghệ
 • Năng động và có trách nhiệm

ENG Newsletter of April 2024

VIE Newsletter of April 2024