Bản tin tháng 11 năm 2017

Bản tin tháng  11/2017 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin.

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Gamuda Gardens trong tháng 11/2017 như sau

  • Thư từ thầy Hiệu trưởng
  • Thông điệp từ thầy Hiệu phó
  • Thông điệp từ Chuyên gia Tư vấn Học đường
  • Thông điệp từ Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam
  • Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học thuật (Khối Tiểu Học)
  • Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học thuật (Khối Trung học Cơ sở )
  • Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học thuật (Khối Trung học Phổ thông)

Click here to view the English version

Click here to view the Vietnamese version