Bản tin (page 10)

Bản tin tháng 04/2018

Bản tin tháng  04/2018 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, Gamuda Gardens trong tháng…

Continue reading »

Thư tháng 3 năm 2018

Thư từ thầy Hiệu trưởng Thông điệp từ thầy Hiệu phó Thông điệp từ Chuyên gia Tư vấn Học đường Thông điệp từ Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học thuật (Khối…

Continue reading »

Bản tin tháng 11 năm 2017

Bản tin tháng  11/2017 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Gamuda Gardens…

Continue reading »