Năm học 2017 – 2018

 • Đời sống học đường

  Đời sống học đường

  Năm học mới 2017-2018

  Trung Thu 2017

  Halloween 2017

  Outward Bound Vietnam 2017

  Ngày hội Thể thao

  Giáng sinh 2017

  Đón Tết 2018

  Gặp mặt Phụ huynh Giáo viên

  Fun Fair 2018

  Hòa nhạc kết thúc năm học 2017-2018

 • Các sự kiện nổi bật

 • Videos

  Rank Ace SIS video clip about self discipline