Năm học 2018 – 2019

 • School Life

  Khai giảng năm học mới 2018-2019

  STEM 2018

  Lễ hội Trung Thu 2018

  Ngày hội thể thao 2018

  Họp phụ huynh giáo viên 2018

  Halloween 2018

  Outward Bound Vietnam 2018

  Giáng sinh - Christmas

  Origami 2019

  Trứng Phục sinh 2019

  Lễ Tốt nghiệp và Nhạc hội 2019

 • Các sự kiện nổi bật

  Thi đấu Bóng đá

  Thi đấu Bóng rổ

 • Videos

  Rank Ace SIS video clip about self discipline