Năm học 2022 – 2023

 • Các hoạt động chính

  Chào mừng quay lại trường

  Lễ hội Trung Thu

  Ngày hội thể thao

  Lễ hội Halloween

  Mùa Lễ Giáng Sinh

  Tết Nguyên Đán 2023

  Lớp học STEM

  Tìm kiếm tài năng

  Cuộc thi chạy địa hình

  Ngày lễ Phục Sinh

  Lớp học sáng tạo

  Lễ hội Quốc tế

  Ngày trải nghiệm chương trình lớp 1

  Cuộc thi bơi cấp Tiểu học

  Lễ tốt nghiệp

  Dạ hội

  Lễ tốt nghiệp và Biểu diễn văn nghệ

 • Các sự kiện đặc biệt