Năm học 2023 – 2024

 • Các hoạt động chính

  Chào mừng năm học mới

  Lễ Khai Giảng

  Lễ hội Trung Thu 2023

  Lễ Hội Halloween 2023

  Chúc Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 2023

  Hội Chợ Giáng Sinh

  Cuộc đua kỳ thú

  Tìm kiếm tài năng

  Cuộc thi đánh vần Spelling Bee

 • Các sự kiện đặc biệt