Yearly Archives: 2017

Bản tin tháng 11 năm 2017

Bản tin tháng  11/2017 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Gamuda Gardens…

Continue reading »