Bản tin học phần 1 năm học 2022-2023

Bản tin Học phần 1 năm học 2022-2023 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin.

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, Gamuda Gardens trong Học phần 1 năm học 2022-2023 như sau:

 • Thư từ Hiệu trưởng
 • Thông điệp từ Hiệu phó khối THPT
 • Thông điệp từ Hiệu phó khối THCS
 • Thông điệp từ Phụ trách học vụ khối Tiểu học và Mầm non
 • Thông điệp từ Phụ trách học vụ khối THPT
 • Thông điệp từ Quản lý Học vụ Chương trình Việt Nam khối THCS
 • Thông điệp từ Quản lý Học vụ Chương trình Việt Nam khối Tiểu học
 • Thông điệp từ Quản lý học vụ khối Mầm non

Tại Trường Quốc tế Singapore, chúng tôi đào tạo nên những học sinh:

 • Đạt Thành Tích cao trong học tập
 • Giao tiếp tự tin
 • Tư duy tốt
 • Hiểu biết về công nghệ
 • Năng động và có trách nhiệm

ENG Newsletter Term 1 School year 2022-2023

VIE Newsletter  học phần 1 năm học 2022-2023