Bản tin tháng 11 năm học 2023 – 2024

Bản tin học phần 1 năm 2023 – 2024 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin.

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, Gamuda Gardens trong học phần 1 năm 2023 – 2024 như sau:

 • Thư từ Hiệu trưởng
 • Thông điệp từ Hiệu phó khối THPT
 • Thông điệp từ Hiệu phó khối Mầm non & Tiểu học
 • Thông điệp từ Quản lý Học vụ Chương trình Việt Nam khối THCS
 • Thông điệp từ Quản lý Học vụ Chương trình Việt Nam khối Tiểu học
 • Thông điệp từ Quản lý Học vụ Chương trình Việt Nam khối Mầm non

Tại Trường Quốc tế Singapore, chúng tôi đào tạo nên những học sinh:

 • Đạt Thành Tích cao trong học tập
 • Giao tiếp tự tin
 • Tư duy tốt
 • Hiểu biết về công nghệ
 • Năng động và có trách nhiệm

ENG Newsletter of Term 1 2023 – 2024

VIE Newsletter of Term 1 2023 – 2024