Yearly Archives: 2022

Bản tin tháng 10 năm 2022

Bản tin tháng 10 năm 2022 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, Gamuda Gardens…

Continue reading »

Newsletter of May 2022

The Newsletter of May 2022 are available for download in both English and Vietnamese. Please click on the respective link to download. Event highlights for the month of May 2022 at Singapore International School @ Gamuda Gardens are : Principal’s…

Continue reading »

Bản tin tháng 05/2022

Bản tin tháng 05/2022 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, Gamuda Gardens trong tháng…

Continue reading »

Bản tin tháng 04/2022

Bản tin tháng 04/2022 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, Gamuda Gardens trong tháng…

Continue reading »