Bản tin tháng 08 năm 2023

Bản tin tháng 08 năm 2023 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin.

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, Gamuda Gardens trong tháng 08 năm 2023 như sau:

 • Thư từ Hiệu trưởng
 • Thông điệp từ Hiệu phó khối THPT
 • Thông điệp từ Hiệu phó khối THCS
 • Thông điệp từ Hiệu phó khối Mầm mon và Tiểu học
 • Thông điệp từ Quản lý Học vụ Cambridge
 • Thông điệp từ Quản lý Học vụ Chương trình Việt Nam khối THCS
 • Thông điệp từ Quản lý Học vụ Chương trình Việt Nam khối Mầm non

Tại Trường Quốc tế Singapore, chúng tôi đào tạo nên những học sinh:

 • Đạt Thành Tích cao trong học tập
 • Giao tiếp tự tin
 • Tư duy tốt
 • Hiểu biết về công nghệ
 • Năng động và có trách nhiệm

ENG Newsletter August 2023

VIE Newsletter August 2023