Yearly Archives: 2021

Bản tin tháng 08/2021

Bản tin tháng 08/2021 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, Gamuda Gardens trong tháng…

Continue reading »

Bản tin tháng 09/2021

Bản tin tháng 09/2021 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, Gamuda Gardens trong tháng…

Continue reading »

Bản tin tháng 10/2021

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, Gamuda Gardens trong tháng 09/2021 như sau: Thư từ Hiệu trưởng Thông điệp từ Hiệu phó khối THPT Thông điệp từ Hiệu phó khối THCS Thông điệp từ Hiệu phó…

Continue reading »